Bezprostředně po úmrtí

Zde naleznete informace jak postupovat při úmrtí a co vše je potřeba vědět o sjednání pohřbu.
Pokud zemřelého odvezla jiná pohřební služba, než kterou jste si vybrali, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat pohřeb! Protože kvalita nabízených služeb i cena se mnohdy značně liší.


Jak postupovat při úmrtí

Úmrtí doma:
- je nutné zavolat lékaře, který zemřelého prohlédne a vystaví ohledací list
- po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu

Úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotním zařízení:
- ohledací list vystaví místní lékař
- zemřelý se odveze na patologii
- nemocnice nebo jiné zdravotní zařízení oznámí úmrtí rodinným příslušníkům
- pak je nutné vyzvednout osobní věci zemřelého
- převoz a další dokumentaci vyřizuje již za Vás pohřební službaProjednání s pohřební službou
Po zavolání na pohřební službu je nutné domluvit všechny podrobnosti. Následně pohřební služba vyřídí vše za Vás.

Standardní úkony pohřební služby:
- převoz zesnulého
- vyřízení dokumentace – odevzdání dokladů na matriku ( občanského prukazu, listu o prohlídce zemřelého, kartičky zdravotní pojišťovny, kopii rodného listu, oddacího listu)- matrika pak zasílá úmrtní list objednavateli pohřbu
- zajišťuje tisk parte na počkání
- oblečení zemřelého
- vystavení potvrzení o vyřízení a účasti na pohřbu pro zaměstnavatele

Při objednání pohřbu budete potřebovat:
- občanský průkaz zemřelého
- kartičku zdravotní pojišťovny zemřelého
.- rodný a oddací list zemřelého
- oblečení pro zemřelého, které předáte při vyřizování pohřbu pohřební službě, v žádném případě již není nutná návštěva patologie nebo nemocnice
- v naší kanceláři obdržíte veškeré další informace o smutečním rozloučení, zpopelnění, pohřbu do země nebo civilním pohřbu

Za Vás vyřídíme: květinové dary, hudbu (živou či reprodukovanou), smuteční oznámení – tisk na počkání, úmrtní list, sjednání autobusu pro smuteční hosty, zajištění faráře na obřad – církevní obřad,  či zajištění řečníka pro civilní obřad,  vykopání hrobu nebo zajištění lidí na manipulaci s rakví.

Naše pohřební služba nabízí i službu sjednání pohřbu doma

Snažíme se ulehčit Vám i Vašim blízkým těžké životní období, které právě prožíváte. Proto je zde možnost sjednat celý pohřeb přímo u Vás doma.
Stačí, když nám zavoláte, my přijedeme a vše potřebné vyřídíme za Vás. Jedná se o bezplatnou službu. S sebou máme vše potřebné k vyřízení pohřbu – katalog rakví, katalog květin, návrhy smutečního oznámení, seznam hudby, dotazník pro řečníka ( při civilním obřadu) – řeč zasílá řečník pozůstalým k přečtení.

Informace o smutečním obřadu
Smuteční rozloučení – civilní obřad

-    dostavte se minimálně 20 minut před zahájením pohřbu, pokud chcete i dříve, není problém domluvit se s pohřební službou, v naší obřadní síni máme místnost pro přímé pozůstalé zemřelého
-    poté následuje vlastní obřad
-    po skončení obřadu odváží pohřební služba zemřelého do krematoria
-    květinové dary převezeme na Váš rodinný hrob


Smuteční rozloučení – církevní obřad


Při obřadu z domova pohřební služba přijede k Vám domů ve sjednaný čas. Poté jde průvod ke kostelu. Pokud nechcete vyprovodit zemřelého z domu, sejdete se až v kostele, kam pohřební služba přijede ve smluvený čas.
Květinové dary si pohřební služba odnáší do kostela i z kostela sama. Po skončení obřadu následuje pohřbení zemřelého a nebo kremace zemřelého.

Vyzvednutí urny
Naše pohřební služba Vás zkontaktuje, že si můžete urnu vyzvednout, popřípadě může být uložena do hrobu naší firmou zcela zdarma.

 
Slevy
Při sjednání pohřbu u naší pohřební služby poskytujeme slevy na zhotovení či opravu pomníku.