RADY PRO POZŮSTALÉ


Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
- občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
- oddací list (originál)
- úmrtní list manžela/manželky (originál)
- poslední výměr důchodu manžela/manželky
- poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
- vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zesnulého

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
- občanský průkaz žadatele
- rodný list dítěte (originál)
- potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
- úmrtní list (originál)


Přepis změny stavu v občanském průkazu
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště.


K žádosti o nový OP se předkládá:
- Váš OP
- úmrtní list (originál)
- jedna fotografie

Informace o nároku na pracovní volno

Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb.                                                                                                                                                                                                                         V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc.                                                                                             Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.